platyna

Sprzęt metalowy

Sprzęt metalowy w laboratorium wykonany jest najczęściej z: żelaza, miedzi, mosiądzu, aluminium, niklu oraz metali szlachetnych, jak: srebro, platyna, pallad i złoto. Przybory z żelaza ? statywy, podstawy do palników, trójnogi, pierścienie itp. ? wymagają pokrywania lakierem przeciwrdzewnym, w przeciwnym bowiem razie łatwo korodują i zanieczyszczają próbki tlenkami żelaza. Miedź jest stosowana jako materiał na łaźnie wodne, kociołki do wytwarzania pary wodnej, wężownice itp. Z mosiądzu są wykonywane łapy, łączniki, krany, palniki itp. Metale te są odporne na korozję, ulegają jednak działaniu par kwasów utleniających i amoniaku i wymagają pokrywania lakierem, zwykle bezbarwnym. Z niklu wykonywane są tygle do stapiania próbek z alkaliami. Żelazo, miedź i mosiądz są coraz częściej zastępowane przez aluminium jako tworzywo do wytwarzania metalowego sprzętu laboratoryjnego. Specyficzne wyposażenie laboratoriów analitycznych stanowią sprzęty z metali szlachetnych, odznaczające się dużą odpornością chemiczną. Najczęściej stosowanym w laboratorium metalem szlachetnym jest platyna (t.t. 1770°C), metal kowalny i odporny na działanie wielu chemikaliów. W celu uzyskania lepszych właściwości mechanicznych stosuje się zwykle ... czytaj dalej