Procent wagowy

ROZTWORY. WYRAŻANIE STĘŻEŃ

Większość odczynników chemicznych jest stosowana w laboratorium analitycznym w postaci roztworów. Roztwory te można podzielić na roztwory o dokładnie ustalonym stężeniu, np. roztwory mianowane w analizie miareczkowej , oraz roztwory e pomocnicze, których zastosowanie wymaga tylko znajomości ich przybliżonego stężenia. Stężeniem substancji w roztworze jest jej ilość zawarta w określonej objętości roztworu lub rozpuszczalnika. Stężenie można wyrażać w procentach objętościowych i wagowych, w molach, gramorównoważnikach, gramach lub miligramach na litr (dm3) roztworu lub w miligramach czy mikrogramach na mililitr (cm3) roztworu. Spotyka się również stężenia odniesione do 1 kg rozpuszczalnika, 1 kg roztworu i 1 1 rozpuszczalnika. Procent objętościowy wyraża liczbę części objętościowych substancji zawartą w 100 częściach objętościowych roztworu, odnosi się zatem tylko do roztworów substancji ciekłych. Na przykład określenie 20 %-owy (obj.) wodny roztwór etanolu oznacza, że 20 ml etanolu rozcieńczono wodą do objętości 100 ml. Procent objętościowy bywa często oznaczany % (v/v). Procent wagowy wyraża liczbę części wagowych substancji zawartą w 100 częściach wagowych roztworu. Na przykład określenie 20 %-owy (wag.) ... czytaj dalej